به وب سایت هیئت چهارده معصوم خوانسار خوش آمدید


حسین مبینی متولد ۱۳۶۸ شهرستان خوانسار
وی از طفولیت با توجه به علاقه زیاد در بحث فعالیتهای فرهنگی وارد مسجد گردید و ابتدای کار خود را با مکبری و سپس اذان و خواندن ادعیه شروع کرد
باتوجه به علاقه زیاد به مداحی و دارابودن استعداد در این زمینه و همچنین با تشویق خانواده به خواندن نوحه در هیئت های خانگی بویژه هیئت هفتگی فاطمیه شبهای چهارشنبه فعالیت خود را در این زمینه آغاز نمود
و تاکنون نیز با تلاش و پشتکار فراوان در این راه در سمت مداحی اهل بیت عصمت و طهارت فعالیت دارد


حسین مبینی متولد ۱۳۶۸ شهرستان خوانسار
وی از طفولیت با توجه به علاقه زیاد در بحث فعالیتهای فرهنگی وارد مسجد گردید و ابتدای کار خود را با مکبری و سپس اذان و خواندن ادعیه شروع کرد
باتوجه به علاقه زیاد به مداحی و دارابودن استعداد در این زمینه و همچنین با تشویق خانواده به خواندن نوحه در هیئت های خانگی بویژه هیئت هفتگی فاطمیه شبهای چهارشنبه فعالیت خود را در این زمینه آغاز نمود
و تاکنون نیز با تلاش و پشتکار فراوان در این راه در سمت مداحی اهل بیت عصمت و طهارت فعالیت دارد

نظرات بسته شده است.